משלוחים והחזרות

אספקת מוצרים

 1. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום חיוב העיסקה בפועל. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וחברות המשלוח.אם ידועה לנו אפשרות עיכוב,נודיע לכם על הדבר לפני חיוב הכרטיס.
 2. תנאי רשות הדואר (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח.
 3. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 

 1. דמי המשלוח לסל מוצרים יהיה פעם אחת, לפי מחיר המשלוח היקר ביותר, למעט אם המוצר הינו במבצע משלוח חינם, אז יחול משלוח חינם כל כלל סל המוצרים.

.

 1. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י טופבייק, ולאחר משלוח המוצר, יחויב הלקוח בכל חיוב אותו תאלץ לספוג טופבייק וכן תחול ספירת ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי טופבייק.

 

 1. טופבייק לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור מהותי באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה. אנו ממליצים לא להשתמש ,במידת האפשר,במשלוחים של דואר ישראל!

 

 1. אספקת המוצרים תהיה לכתובת הלקוח,עפ”י שיטת המשלוח שבחר ,לבית,מקום העבודה,סניף הדואר או תיבת BOXIT שבחר.
 2. למען הסר כל ספק –המשלוחים מבוצעים ע”י חברות שילוח חיצוניות והלקוח כפוף לתנאי האספקה שלהם בכל הקשור לשיטת,מיקום שעות האספקה.זמני האספקה הינם ממוצעים וניתנים על פי ניסיוננו עם חברות האספקה בלבד.אין להסיק מזמנים אלו לגבי כל המשלוחים.
 3. דמי המשלוח שנבחרו כוללים את משלוח המוצר לפי תנאי המשלוח אותם בחר הלקוח.
 4. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר אישית, באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו וכן ת”ז שלו למקבל המוצר שהוזמן. על ידו
 5. על לקוח המעוניין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל לבצע את ההזמנה טלפונית ולתאם מועד לשם קבלת המוצר. במקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח.
 6. בעת איסוף עצמאי של המוצר מחנות טופבייק, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר
 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית טופבייק לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

 

החזרת מוצרים

הלקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)

 1. לקוח המעוניין לבטל את ההזמנה או להחליף את המוצר למוצר אחר ,לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות שיחת טלפון או באמצעות טופס הפנייה באתר בלבד לשרות לקוחות של טופבייק , ללא חיוב כלשהו.

 

 1. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני בלבד, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר נמצא באריזתו המקורית וללא כל נזק. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו לחנות טופבייק.

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

מובהר, כי במקרה של ביטול הזמנה שלא מחמת פגם המוצר או אי התאמה מפעילת האתר רשאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.

 1. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהותית מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.

4.השבת המוצר לחנות טופבייק בנתניה ותהיה על חשבון הלקוח, למעט במקרים של אי התאמה מהותית למוצג באתר או פגם במוצר.

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

5.לא תתאפשר החזרת מוצרים שהוזמנו במיוחד ללקוח ואו/נבנו במיוחד ללקוח ואו/הורכבו במיוחד ללקוח .

6.החזר כספי ללקוח במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת הפריט המוחזר במחסנינו ואישורנו ללקוח על אפשרות ההחזרה. טופ בייק תעביר עותק ביטול אשראי ללקוח במייל או פקס, על פי בחירתו.

 1. באם יחליט הלקוח שברצונו להחליף את הפריט במוצר אחר יגבו דמי משלוח נוספים בהתאם לאופן המשלוח שיבחר ע”י הלקוח

 

דילוג לתוכן