תקנון אתר טופבייק

התקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות בלבד ומכוון לכל המגדרים !

.1 אתר טופבייק (להלן: “האתר)” הינו אתר האינטרנט של “טופבייק” .האתר מהווה אתר תוכן

 

עוסק מורשה מס 043247998

ומכירה למוצרים הנמכרים ע”י טופבייק. האתר מופעל ע”י טופבייק

בכתובת יד פנחס בלקני 23 נתניה ישראל.

 

.2 באחריות המשתמש לקרוא ולהבין את תקנון האתר. ביצוע פעולות באתר תחשב כהסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה. אם אינך מבין את התקנון במלואו אנא פנה אלינו להסבר טרם השימוש באתר.אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, הנך מתבקש שלא

לעשות כל שימוש באתר.

.3 פעולה באתר הינה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר .כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם ,מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו .

.4 רשאים לבצע פעולות באתר באתר כל תושבי ישראל בגירים בגיל 18 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) או חשבון PAYPAL תקף .ההשתתפות מותנית

בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת ישראלית תקינה הנמצאת במפת החלוקה של דואר ישראל, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע”י תיאום התשלום וההזמנה טלפונית .

.5 מילוי הפרטים האישיים בטופס ההזמנה מעיד על הסכמתו ונכונותו של הלקוח למסירתם.ללא כל התערובותו של גורם אחר ו/או משפיע.מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לטופ בייק לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על רצינותו לגבי רכישת המוצרים. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נדרשים על מנת להשלים את העסקה.

.6 טופבייק נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת .

.7השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים,) התשמ”ב1982- (להלן: “חוק התקשורת)” והודעות שירות ומערכת, מאתטופ בייק ו/או מי מטעמה.באפשרותך לסרב לקבלת מידע שיווקי על ידי החזרת דואר אלקטרוני חוזר.

.8 טופבייק מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות. מאגר מידע זה, המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה .אנו מתחייבים שלא להעביר שום פרט מפרטיך לשום גורם אחר ולהשתמש בפרטיך לביצוע העיסקה בלבד.

ברישומך לאתר, הינך מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור. 

.9 טופבייק תציע לרכישה באתר מוצרים לפי סוגים דגמים צבעים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי בלבד.

.10 לטופבייק הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה .

.11 כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים סוג א,’ באריזתם המקורית או מורכבים , ללא פגם ידוע, אלא אם מצוין בהבלטה ובמפורש אחרת בכותרת המכירה ובתיאור המוצר .

 

.12 טופבייק עושים כמיטב יכולתם לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר יכולים לכלול בין השאר אך לא מחייב,את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות.

שימו לב: התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד ועשויים להיות שונים במציאות עקב הצגתם על מסך דיגיטלי ולא במציאות,אלא אם מצוין אחרת.מפרטי האופניים והמוצרים מועתקים מאתרי החברות היצרניות בחו”ל. אי לכך ,המפרט הקובע הינו זה שבפועל בחנות!אם יש לכם ספק לפני הקנייה או מצאתם פרט חריג במפרט ו/או בתמונה אנא צרו עימנו קשר. אם נפלה טעות בתום לב ,טופבייק לא תחויב ולא תישא בשום תוצאות ו/או פיצוילמעט השבת כספו של הלקוח !

.13 מחירם של המוצרים הינו למלאי הקיים בלבד.ייתכן מצב כי המוצר אזל ואין אפשרות לחברה לספקו.באם יהיה שינוי לגבי המוצר החדש,תעדכן מפעילת האתר את הלקוח לפני ביצוע החיוב .

.14 טופבייק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג וכמות מוצרים וכן מחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת .

.15 מחיר המוצרים באתר אינו כולל משלוח לבית הלקוח .

.16 מחירי המוצרים באתר הינם בשקלים ישראליים חדשים וכוללים מע”מ כחוק, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.המחירים באתר תקפים לאתר בלבד ולא יחייבו בשום צורה ואופן חנויות פיזיות או וירטואליות אחרות המשווקות את המוצרים המוצעים באתר זה.

.17 על מנת לבצע רכישה באתר,יהיה על הלקוח להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת פרטים נכונים ומדויקים הנה תנאי לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק .במקרה לא ימולאו הפרטים,לא נוכל להמשיך בהזנת ההזמנה למערכת וניצור עימך קשר טלפוני או אחר להשלמת הפרטים.

 

.18 לאחר בחירת המוצר וביצוע העיסקה על ידי הלקוח יועברו כל פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חנות טופבייק.

 

.19 הלקוח רשאי לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות שנציג לקוחות של טופ בייק יצור עמו קשר טלפוני. העיסקה במקרה זה תאושר ותבוצע רק אחרי קבלת כל הפרטים מהלקוח.

.20 הלקוח רשאי לשלם באמצעות מזומן לשליח –רק אם שירות זה זמין למוצר אותו רכש ותלוי בסוג המשלוח ומיקומו ועל פי שיקולה הבלעדי של מפעילת האתר.לשירות תשלום במזומן עלות כפולה של משלוח.

.21 שימו לב כי עסקת הקנייה אינה אוטומטית בעת מסירת הפרטים ע”י הלקוח – גם אם הם מכילים את פרטי כרטיס האשראי.החיוב אינו אוטומטי ויתבצע במחשבי החברה רק אחרי אישור פרטי הלקוח,אישור חברת האשראי והימצאותו של המוצר במלאי.חיוב כרטיס האשראי יאשר את שליחת המוצר ללקוח.ההזמנות מוכנות על פי שיטת כל הקודם זוכה .

עם זאת מסירת פרטי האשראי באתר כדין הסכמת הלקוח לרכישת המוצר. .22 במקרה של מחלוקת לעניין דגם סוג מידה וצבע המוצרים שהוזמנו, הרישום במחשבי טופבייק הוא הקובע .

.23 הלקוח רשאי לאסוף את המוצר שרכש מהחנות בנתניה ללא עלות משלוח לאחר תיאום מראש.

.24 טופבייק תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה .

.25 מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום חיוב העיסקה בפועל. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וחברות המשלוח. .26 תנאי רשות הדואר (או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה) יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח .

.27 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (.ימי א’ עד ה,’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.)

 

.28 דמי המשלוח לסל מוצרים יהיה פעם אחת, לפי מחיר המשלוח היקר ביותר,למעט אם המוצר הינו במבצע משלוח חינם,אז יחול משלוח חינם כל כלל סל המוצרים.

.

.29 במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו תחול ע”י טופבייק,ולאחר משלוח המוצר,יחוייב הלקוח בכל חיוב אותו תאלץ לספוג טופבייק וכן ספירת ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי טופבייק.

 

.30 טופבייק לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור מהותי באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה .

אנו ממליצים לא להשתמש ,במידת האפשר,במשלוחים של דואר ישראל!

 

.31 אספקת המוצרים תהיה לכתובת הלקוח,עפ”י שיטת המשלוח שבחר ,לבית,מקום העבודה,סניף הדואר או תיבת BOXIT שבחר.

.32 למען הסר כל ספק –המשלוחים מבוצעים ע”י חברות שילוח חיצוניות והלקוח כפוף לתנאי האספקה שלהם בכל הקשור לשיטת,מיקוום ושעות האספקה.זמני האספקה הינם ממצועים וניתנים על פי נסיוננו עם חברות האספקה בלבד.אין להסיק מזמנים אלו לגבי כל המשלוחים.

.33 דמי המשלוח שנבחרו כוללים את משלוח המוצר לפי תנאי המשלוח אותם בחר הלקוח.

.34 מסירת המוצר הינה אישית בלבד, לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר אישית,באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כח מטעמו וכן ת”ז שלו למקבל המוצר שהוזמן .על ידו 

.35 על לקוח המעונין לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי כאמור לעיל לבצע את ההזמנה טלפונית ולתאם מועד לשם קבלת המוצר. במקרה כזה לא יחויב הלקוח בדמי משלוח .

.36 בעת איסוף עצמאי של המוצר מחנות טופבייק, יהיה על הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

.37 לקוח המעוניין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון או באמצעות טופס הפנייה באתר בלבד לשרות לקוחות של טופבייק , ללא חיוב כלשהו.

 

.38 במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם בלבד, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר נמצא באריזתו המקורית וללא כל נזק. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למחסני טופבייק.

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח1998- רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

מובהר, כי במקרה של ביטול הזמנה שלא מחמת פגם המוצר או אי התאמה מפעילת האתר רשאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבינהם.

.39 על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהותית מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- .1981 השבת המוצר לחנות טופבייק תהיה על חשבון הלקוח, למעט במקרים של אי התאמה מהותית למוצג באתר או פגם במוצר.

לקוח שהינו אזרח וותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח1998- רשאי לבטל הזמנה בתוך ארבעה חודשים ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את הפרטים המפורטים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מבניהם וזאת בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

.40 לא תתאפשר החזרת מוצרים שהוזמנו במיוחד ללקוח ואו/נבנו במיוחד ללקוח ואו/הורכבו במיוחד ללקוח .

.41 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית טופבייק לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

 

.42 אם מסיב כלשהי ,חלה טעות בתמונת המוצר, במחירו,בתיאורו או בכל מידע אחר, או בטעות מכוונת או תמימה בקבלת הנתונים מהלקוח הרוכש, רשאית טופבייק לבטל את המכירה ללא חיוב או קנס.

.43 טופבייק לא מתחייבת בשום אופן וצורה כי כלל המוצרים שבאתר נמצאים בפועל במחסנה ומוכנים למשלוח.במקרה שהמוצר איננו במלאי מכל סיבה שהיא,טופ בייק תיצור קשר עם הלקוח כדי לידעו ולפי בחירתו לבחור מוצר אחר או לבטל את הרכישה.כאמור הלקוח לא יחוייב בשום אופן לפני בדיקה קפדנית כי המוצר אותו רכש נמצא במלאי.

.44 טופבייק לא יהיו אחראים בשום אופן לשום נזק תוצאתי או כספי שיגרם ללקוח בגלל ביטול העיסקה על ידה.

.45 טופבייק תהיה אחראית על המוצרים הנמכרים על ידה ובכפוף לתנאים אלה:

א.טופבייק אינה יצרית של המוצרים וכפופה לתנאי האחריות שניתנים על ידי יצרני המוצרים.אחריות זו מועברת במלואה לצרכן הישראלי.אנו נעשה את המירב על מנת לתקן/להחליף את המוצר ללקוח במהירות המירבית האפשרית.

 

ב.טופבייק תייצג את הלקוח מול היצרן ותהיה אחראית לתקשורת מולו.למען הסר ספק,ההחלטה על מתן האחריות הינה של היצרן בלבד ! עם זאת נפעל תמיד לטובתו של הלקוח.

ג.בבקשת אחריות ,על הלקוח להציג את חשבונית הקנייה –ללא חשבונית לא נוכל לתת לקדם את תביעת האחריות !

ד.משלוח המוצר לתיקון/בדיקה/החלפה תהיה על חשבון הלקוח.

 

.46 מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.להלן מדיניות הפרטיות של האתר:

א. מדיניות פרטיות. טופבייק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על

זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

ב. מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

ג. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של טופבייק.,

ד. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר טופבייק ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר.

ה. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של טופבייק לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת טופבייק, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת.

ו. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של טופבייק, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.

ז. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, אך לא להצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

ח. שימוש בעוגיות .)cookies( טופבייק רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות,” קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 

.47 לרשות הלקוחות באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של טופבייק המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.

topbikenetanya@gmail.com אלקטרוני דואר או 09-9794040,050-5558101 : טלפון

 

.48 תקנון זה מעודכן לתאריך 01.04.2022 .טופבייק שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר .

 

מקום השיפוט

.49 במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, הבלעדי יהיה בבתי המשפט.

 

.50 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בשום תכנים המופיעים באתר כולל תמונות,תיאורים מילוליים,סימני לוגו,עיצוב וגרפיקה אלא אם כן טופבייק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

תודה שקראתם תקנון זה.

דילוג לתוכן